Arbeta på Retail24

RETAIL24 UPPSKATTAR SIN PERSONAL.

Vi genomför cirka 800 000 butiksbesök årligen med uppdrag inom merchandising, försäljning eller butiksdemo. De unika kunskaper som som vår personal har, utmärker också Retail24 som en professionell och solid partner.


Retail24's storlek, infrastruktur, regionchefer och teamledare möjliggör motivering, träning och uppföljning till våra anställda över hela landet. Våra regionala ledare har den lokalkunskap som är nödvändig för att effektivt kunna planlägga och utföra uppdragen.


MÄNNISKOR ÄR ALLT

Arbeta på Retail24